Actueel

Nieuws

Beantwoording ingediende vragen planning en ontwerp Van Leeuwenhoekpark Lokaal nieuws dinsdag 11 december 2018

Beantwoording ingediende vragen planning en ontwerp Van Leeuwenhoekpark

Tijdens een bijeenkomst op 6 november zijn ingediende vragen vanuit van de buurt Delftzicht over het Van Leeuwenhoekpark behandeld. Bekijk hier de schriftelijke weergave van de beantwoording.

In september hebben bewoners van de buurt Delftzicht - onderdeel van de meedenk- en werkgroep voor de tijdelijke invulling van een strook langs de Engelsestraat - een vragenlijst ingediend over de planning en het ontwerp van het Van Leeuwenhoekpark.

Projectorganisatie Nieuw Delft heeft de ingediende vragen mondeling beantwoord tijdens een bijeenkomst op dinsdag 6 november 2018. Hiervoor zijn de omwonenden van het zuidelijk deel van het toekomstige park - bewoners van de buurt Delftzicht per brief uitgenodigd. Bekijk hieronder de schriftelijke weergave van de beantwoording:

>> Download:  Schriftelijke beantwoording vragen Van Leeuwenhoekpark

Werkgroep tijdelijke invulling
In 2017 werd duidelijk dat de aanleg van het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark wegens bereikbaarheid van de bouwlocaties niet eerder zal starten dan 2025. Onderzoek naar opties tot versnelde aanleg leverde helaas geen nieuwe inzichten op. Het bleek wel mogelijk om een strook van 11 meter op de plek van het toekomstige Van Leeuwenhoekpark tijdelijk in te richten. Voor de zomer is met bewoners van de buurt Delftzicht een werkgroep gevormd die zich hiermee bezighoudt. Nu de ingediende vragen over het ontwerp en de planning van het Van Leeuwenhoekpark behandeld zijn, wordt dit proces hervat.

Wil je wonen in gebouw VOLT? Schrijf je alvast in! Lokaal nieuws maandag 10 december 2018

Wil je wonen in gebouw VOLT? Schrijf je alvast in!

Amvest heeft vorige week de website hureninvolt.nl gelanceerd. Op deze website kun je inschrijven als belangstellende voor een van de 130 huurwoningen in het gebouw VOLT op veld 5.

Het gebouw VOLT op veld 5 in Nieuw Delft ligt straks aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark, De Groene Haven en de Ireneboulevard. Een markante plek vlakbij het station Delft en de historische binnenstad. Amvest heeft vorige week de website www.hureninvolt.nl gelanceerd. Op deze website kun je je alvast inschrijven als belangstellende voor een van de 130 vrije sector huurwoningen in VOLT.

VOLT
Architectenbureau Barcode heeft VOLT ontworpen; een duurzaam energiezuinig gebouw met 130 vrije sector huurappartementen. Het ontwerp bestaat uit drie gebouwen gegroepeerd rond een plein. Dit binnenplein vormt het hart van het plan en moet gaan fungeren als een centrale en levendige ontmoetingsplek. ERA Contour bouwt momenteel VOLT dat eind 2019-begin 2020 wordt opgeleverd. Amvest wordt dan eigenaar en verhuurder van het hele gebouw inclusief de 130 huurappartementen.

Voor meer informatie: www.hureninvolt.nl

Informatieavond veld 2: met o.a.The Student Hotel en Ballast Nedam Development Lokaal nieuws dinsdag 27 november 2018

Informatieavond veld 2: met o.a.The Student Hotel en Ballast Nedam Development

Op maandag 10 december vindt een informatiebijeenkomst plaats over de plannen voor veld 2. Deze avond komt u alles te weten over het ontwerp en de bouw van The Student Hotel, maar ook over de andere projecten op dit veld.

Onlangs heeft ook The Student Hotel de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van hun vestiging op een gedeelte van veld 2 (ligging veld: zie afbeelding ommezijde). Daarmee start het eerste bouwproject aan de Westsingelgracht naar verwachting begin 2019.

Op maandag 10 december vindt een informatiebijeenkomst plaats over de plannen voor veld 2. Deze avond komt u alles te weten over het ontwerp en de bouw van The Student Hotel, maar ook over de andere projecten op dit veld. U bent van harte welkom op:

Maandag 10 december 2018, 19.00 – 21.00 uur
Stadskantoor, Stationsplein 1, Delft (ingang via stationshal)

Programma
Tijdens de informatieavond komen onderstaande onderwerpen aan bod. Ook is er uiteraard ruimte voor uw eigen vragen.

• The Student Hotel
Tijdens de informatiebijeenkomst licht The Student Hotel het ontwerp van het gebouw toe en blikt zij vooruit op de bouwplanning.

• Woningen Ballast Nedam Development
Ballast Nedam Development laat haar voorlopige plannen zien voor herenhuizen en een kleinschalig appartementencomplex aan de Westsingelgracht.

• Overige ontwikkelingen veld 2 & Nieuw Delft
Projectorganisatie Nieuw Delft licht de ontwikkelingen op de rest van veld 2 toe, evenals de stand van zaken rond de andere velden van Nieuw Delft (o.a. veld 3, House of Delft).

Aanmelden
De koffie en thee staan vanaf 18.45 uur klaar. We verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk donderdag 6 december aan te melden voor de bijeenkomst via delftbouwt@delft.nl, of door te bellen naar 015 260 2611. Vermeld daarbij uw naam, adres en het aantal personen waarmee u komt.

Opnieuw tulpenbollen geplant op veld House of Delft Lokaal nieuws dinsdag 27 november 2018

Opnieuw tulpenbollen geplant op veld House of Delft

Stichting DelftBloeit en De Papaver veranderen het veld van House of Delft nog één keer in een tulpenzee, voordat de bouw in 2019 start. Deze week worden de bollen geplant met hulp van Delftse basisscholen.

Afgelopen voorjaar bloeiden duizenden tulpen op het braakliggende veld ten noorden van station Delft. Het was een initiatief van Delftenaar Simon Huiberts, oprichter van Stichting DelftBloeit. Samen met Duurzaamheidscentrum De Papaver verandert de stichting dit veld nog éénmaal in een tulpenzee, voordat de bouw van House of Delft start. Het planten van de bollen is inmiddels in volle gang.

In totaal gaan er zo’n 90.000 tulpenbollen de grond in. Afgelopen vrijdag is de grote bulk machinaal geplant. Deze week helpen leerlingen van de Max Havelaarschool, de Delftse Montessorischool en de Oostpoortschool de laatste tulpenbollen met de hand te planten. Dit wordt ondersteund door Duurzaamheidscentrum De Papaver, dat natuureducatie in het basisonderwijs in Delft en omgeving verzorgt en stimuleert.

Belangrijke les
De leerlingen genieten van de buitenles. “Veel leuker dan in de klas zitten, lekker bezig zijn in de frisse lucht. Zo is rekenen ook al leuker!” De leerlingen moeten namelijk wel bedenken hoe ze hun 25 bollen het beste verdelen over hun eigen stukje grond. Ook zorgen ze dat ze onthouden waar hun bollen zitten, want in het voorjaar mogen ze hun tulpen komen plukken. “Dat maakt het zo leuk” vertelt één van de leerkrachten. “Zo leren ze in de praktijk hoe planten groeien. In het voorjaar verbinden we hier natuurlessen aan en kunnen ze komen kijken hoe hun eigen tulpjes het doen. Daarnaast is het gewoon belangrijk dat kinderen naar buiten gaan en zand aan hun handen krijgen. En ze moeten nog rekenen ook. Kortom: een leuk en educatief uitje waar we graag tijd voor maken!”

Een tulpenveld in Delft
Burgemeester Marja van Bijsterveldt stemt hiermee in. “Het is heel belangrijk dat kinderen hier zelf aan mee kunnen werken en straks hun resultaat kunnen zien.” Ook zelf kijkt ze erg uit naar de bloemenzee, die ze vanuit het stadskantoor perfect kan zien. “Ik heb er dit voorjaar zo van genoten, en met mij vele Delftenaren en bezoekers. Dit initiatief van stichting Delftbloeit is echt geweldig. Het zorgt voor een prachtige plek midden in de stad waar iedereen van geniet!”

Tweede keer
Naar verwachting wordt het tulpenveld komende lente tweemaal zo groot als vorig jaar. De nieuwe bollen worden voornamelijk geplant naast het tulpenveld van vorig jaar, op de plek waar deze zomer nog zonnebloemen bloeiden – ook gezaaid door Stichting DelftBloeit. Op het ‘oude’ tulpenveld zitten naar verwachting nog veel tulpenbollen in de grond van vorig jaar. Deze krijgen dus nog een keer de kans uit te groeien tot tulpjes. Dat zal waarschijnlijk in april 2019 zijn, afhankelijk van hoe vroeg of laat de lente invalt.

House of Delft
Op het braakliggende veld start naar verwachting medio 2019 de bouw van House of Delft, onderdeel van het gebied Nieuw Delft. In overleg met House of Delft en de gemeente kon het tulpenveld toch voor een tweede keer mogelijk worden gemaakt, voordat de daadwerkelijke bouw start.

Feestelijke start bouw 9 woningen Floris in Nieuw Delft Lokaal nieuws dinsdag 20 november 2018

Feestelijke start bouw 9 woningen Floris in Nieuw Delft

Begin deze maand was de feestelijke start bouw van het project Floris, gelegen in de Coendersbuurt.  Aan een van de jongste toekomstige bewoners was de eer om het eerste grondwerk te verrichten door het in werking zetten van een graafmachine.

De bouw van het project Floris, gelegen in de Coendersbuurt, is gestart. Het project bestaat uit 9 eengezinswoningen, die inmiddels allemaal zijn verkocht.

Ballast Nedam Development is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project, dat door Ballast Nedam West wordt gerealiseerd. De woningen zijn gasloos en energieneutraal. Een  woning is voorzien van een volledig groene gevel en hiermee wordt ingespeeld op de 17 doelen van de Verenigde Naties, waaronder ecologie. Door gasloos te bouwen en een groene gevel toe te passen wordt actief ingezet op klimaatadaptief bouwen. Alle woningen onderscheiden zich in verschillende architectuurvormen en het geheel sluit hiermee goed aan op het oude karakteristieke centrum van Delft.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de website van Floris. Op de hoogte blijven van de bouwwerkzaamheden van Floris en andere projecten? Kijk dan op www.nieuwdelft.nl/werkzaamheden.

Uittrillen damwanden op veld 5 Lokaal nieuws dinsdag 13 november 2018

Uittrillen damwanden op veld 5

In de weken van 12 en 19 november worden op veld 5, aan de Ireneboulevard, de damwanden weggehaald. Dit kan tijdelijk wat meer geluidsoverlast geven.

In de weken van 12 en 19 november worden op veld 5, aan de Ireneboulevard, de damwanden weggehaald. Dit kan tijdelijk wat meer geluidsoverlast geven.

De damwanden zijn in het begin van de bouw de grond in getrild om de grond rondom de bouwplaats (de keldervloer) tegen te houden. Inmiddels kunnen de wanden van de kelder deze functie overnemen en dus zijn de damwanden niet meer nodig. In de komende twee weken worden de damwanden uit de grond getrokken. 

Bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' voorgelegd aan raad Lokaal nieuws donderdag 08 november 2018

Bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' voorgelegd aan raad

Het bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' is voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt naar verwachting eind november behandeld. Het bestemmingsplan en de Nota Zienswijzen zijn online te raadplegen.

Het college heeft besloten het bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind november behandeld. Het bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en de Nota Zienswijzen zijn online te vinden.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' lag van 21 december 2017 t/m 31 januari 2018 formeel ter inzage. In deze periode is een inloopavond gehouden en zijn verschillende zienswijzen ingediend. Een aantal van deze zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan en Nota zienswijzen online 
De aanpassingen in het bestemmingsplan zijn inmiddels afgerond en de bijbehorende onderzoeken zijn opnieuw uitgevoerd. De binnengekomen zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota Zienswijzen. U kunt de stukken inzien op deze pagina van de website ris.delft.nl. Alle bijlagen bij het bestemmingsplan, zoals de onderzoeksrapporten, zijn te vinden op www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden onder het kopje ‘Bijlagen bestemmingsplan’.

Vervolgproces en vaststelling
Het bestemmingsplan en de Nota zienswijzen zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad is het bevoegde orgaan om het bestemmingsplan vast te stellen. Naar verwachting behandelt de raad het bestemmingsplan op 29 november 2018. De gemeenteraad kan besluiten het plan eerst te bespreken in de raadscommissie. Als dat zo is, bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan waarschijnlijk in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 20 november 2018. U kunt daarbij aanwezig zijn en, als u dat wilt, inspreken. Voor dat laatste meldt u zich van te voren aan bij de commissiegriffier: de heer P.J.M. van der Valk, per email griffie@delft.nl.  

Meer informatie
De agenda van een raadscommissie-vergadering wordt het weekend vóór een vergadering op de website ris.delft.nl gepubliceerd. Heeft u vragen over of en wanneer de raadscommissie het bestemmingsplan bespreekt? Dan kunt u terecht bij de commissiegriffier via bovengenoemd adres.

Eerste schetsontwerpen voor plannen velden 2.2 en 2.4 Lokaal nieuws maandag 29 oktober 2018

Eerste schetsontwerpen voor plannen velden 2.2 en 2.4

Op de velden 2.2 en 2.4 in Nieuw Delft wil Ballast Nedam Development riante herenhuizen en een kleinschalig appartementencomplex met royale appartementen realiseren.     

Ballast Nedam Development 'mag' invulling geven aan de velden 2.2 en 2.4 in Nieuw Delft. De eerste plannen zijn om riante herenhuizen en een kleinschalig appartementencomplex met royale appartementen te realiseren. Beide koop. Deze velden liggen op steenworp afstand van de oude binnenstad, het nieuwe Van Leeuwenhoekpark, The Student Hotel, gebouw Antoni en het NS-station. Een unieke locatie in Delft aan de Westvest en De Kolk.

De plannen bevinden zich nog in de fase 'eerste schetsontwerpen' (zie onder de eerste visual). Meer informatie volgt binnenkort!

Ballast Nedam Development is de partner van het eerste uur in Nieuw Delft en realiseert een derde deel van Nieuw Delft. Naast project Floris in de Coendersbuurt, realiseert Ballast Nedam Development ook het project Guldenwater in het Van Leeuwenhoekkwartier; het grootste project in Nieuw Delft in aanbouw.

6 november: bijeenkomst Van Leeuwenhoekpark Lokaal nieuws dinsdag 23 oktober 2018

6 november: bijeenkomst Van Leeuwenhoekpark

Op dinsdag 6 november vindt een bijeenkomst in het Stadskantoor plaats voor bewoners van de buurt Delftzicht. Tijdens de bijeenkomst worden ingediende vragen over het Van Leeuwenhoekpark behandeld.

Op dinsdag 6 november vindt een bijeenkomst in het Stadskantoor plaats over de planning en het ontwerp van het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Tijdens deze bijeenkomst worden de vragen behandeld die zijn ingediend door bewoners van de buurt Delftzicht. 

Voor de zomer is met bewoners van de buurt een werkgroep gevormd die zich bezighoudt met de tijdelijke invulling van een strook langs de Engelsestraat. De strook ligt op de plek waar in de toekomst het zuidelijk deel van het Van Leeuwenhoekpark wordt aangelegd

Bijeenkomst Van Leeuwenhoekpark
Tijdens de eerste bijeenkomsten bleek dat er onder de deelnemers nog veel vragen zijn over het Voorlopig Ontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark. Het gaat onder meer om de planning voor de aanleg, het proces en het ontwerp van het park. Daarom organiseert Nieuw Delft een bredere bijeenkomst waarin deze vragen over het park worden behandeld. Deze vindt plaats op:

Datum:   dinsdag 6 november 2018 
Tijd:        18.30 tot 20.30 uur
Locatie:  Stadskantoor van Delft (Stationsplein 1, ingang via station).

Vragenlijst
In voorbereiding op de bijeenkomst heeft de werkgroep een lijst met vragen samengesteld. Deze vragen worden dinsdag 6 november behandeld - daarnaast geven we een toelichting op het voorlopig ontwerp van het Van Leeuwenhoekpark.
Bekijk de vragenlijst hier >>

Aanmelden en meer informatie
Bent u van plan om naar de bijeenkomst te komen? Meldt u zich dan uiterlijk zondag 4 november aan door een mail te sturen naar delftbouwt@delft.nl. U kunt ook bellen naar 015 - 260 2611.

The Student Hotel krijgt groen licht voor start bouw Lokaal nieuws vrijdag 19 oktober 2018

The Student Hotel krijgt groen licht voor start bouw

Op donderdag 18 oktober 2018 heeft The Student Hotel een koop- en realisatieovereenkomst getekend met de projectorganisatie Nieuw Delft. The Student Hotel ondertekende ook overeenkomsten met BAM en Bectro, waarmee het groen licht kreeg om te beginnen met de bouw.

The Student Hotel heeft groen licht gekregen om te beginnen met de bouw van de achtste locatie van dit unieke concept in Nederland. Op donderdag 18 oktober 2018 ondertekende The Student Hotel een koop- en realisatieovereenkomst met de projectorganisatie Nieuw Delft en overeenkomsten met BAM en Bectro.

The Student Hotel in Delft staat bekend om zijn uitgesproken design, krijgt 350 kamers en combineert hoogwaardige hotelfaciliteiten met kwalitatieve short- en long-stay faciliteiten. Het hotel van circa 13.500 m² heeft een opvallende open voorkant met uitzicht op het station en het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. In het hotel zijn diverse gemeenschappelijke ruimtes (circa 1.600 m²), waaronder een receptie met ‘lounge- en gamegedeelte’, een bar-restaurant (The Commons), samenwerkingsruimten (TSH Collab), les- en studieruimten (TSH Classrooms) en een fitness en wasserette. Een inpandige fietsenstalling voor The Student Hotel haar ‘bike-sharing-concept’ maakt het hotel compleet. 

Vurige wens vestiging in Delft
Charlie MacGregor, oprichter van The Student Hotel, zegt het volgende over de keuze voor Delft: "Sinds ik mij in Nederland heb gevestigd, is het mijn wens geweest om een vestiging van The Student Hotel in Delft te openen. Delft is één van de meest gewaardeerde internationale universiteitssteden van Nederland. Met ons Europese netwerk en ‘Complete Connected Community Concept’ verbinden wij studenten, onderzoekers en ondernemers uit Delft met andere tech & design-steden als Eindhoven, Toulouse, Berlijn en Barcelona.” 

Welkome aanvulling
Wethouder gemeente Delft Martina Huijsmans: “Onze stad trekt talent aan uit de hele wereld. The Student Hotel biedt accommodatie, werkplekken, studieruimtes en andere voorzieningen die voor studenten en ondernemers interessant zijn. Voor Delft is The Student Hotel een buitengewoon waardevolle en welkome aanvulling op het bestaande aanbod. Het hybride hotelconcept biedt vele publieksfuncties ideaal voor iedereen die in het hart van het stationsgebied wil logeren, studeren, dineren, af en toe een kop koffie wil drinken of een mooie lezing wil volgen.” 

Gijs Leffers, projectleider bij BAM Bouw en Techniek - Projecten: “Voor BAM is The Student Hotel in Delft het vierde project, na Amsterdam, Eindhoven en Maastricht, voor de The Student Hotel. En om juist samen met The Student Hotel in Delft, mijn oude studentenstad, dit hotel te mogen realiseren is bijzonder. Enthousiast dragen wij ons ‘steentje’ bij aan de bouw van The Student Hotel en realiseren we samen met onze partners een waardevolle toevoeging aan Nieuw Delft.”

Jeep Heida, projectleider Bectro: "Delft is het achtste The Student Hotel-pand in Nederland waar Bectro Installatietechniek aan meewerkt. We ontwerpen en realiseren alle elektrische en machinebouwinstallaties voor dit gebouw en ontwerpen en bouwen ook de 350 geprefabriceerde badkamers. The Student Hotel in Delft wordt uitgerust met een WKO-installatie en zonnepanelen als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de groep en van Nieuw Delft.”

Planning 
The Student Hotel in Delft is een ontwerp van KCAP Architects&Planners. De start van de bouw is gepland eind 2018. Het complex wordt in de zomer van 2020 opgeleverd.

 

Op de foto (links) Rienk Oosterhof van The Student Hotel en wethouder gemeente Delft Martina Huijsmans. Foto van Vincent Basler. 

 

Feestelijke start bouw Guldenwater Lokaal nieuws vrijdag 12 oktober 2018

Feestelijke start bouw Guldenwater

De start bouw van 177 appartementen en 7 parkwoningen in het Van Leeuwenhoekkwartier in Nieuw Delft is een feit! Gisteren werd de bouw feestelijk ingeluid door wethouder Martina Huijmans en ontwikkelaar Ballast Nedam Development.

De start bouw van 177 appartementen en 7 parkwoningen in het Van Leeuwenhoekkwartier in Nieuw Delft is een feit. Onder toeziend oog van een groot aantal betrokkenen heeft wethouder Martina Huijsmans grondwerk verricht, wat symbool staat voor de start van een voorspoedige bouw.

Ballast Nedam Development is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project Guldenwater, dat door Ballast Nedam West wordt gerealiseerd. Oplevering van de laatste appartementen staat gepland medio 2020. 

Trots op start bouw
Ballast Nedam Development is trots dat er met de bouw is gestart. De bodemlussen voor de WKO-installatie zijn reeds aangebracht en ook de uitvoering van de fundering verloopt voorspoedig. “Ballast Nedam Development heeft samen met de gemeente ingezet op een kwalitatief hoogwaardige en energiezuinige woonomgeving in het nieuwe stadsgebied Nieuw Delft. In ons eerste project Guldenwater in Nieuw Delft zijn alle koopwoningen energieneutraal. Met een gevarieerd programma van koop- en huurwoningen spelen wij in op de woningbehoefte in Delft. Bewoners kunnen gebruik maken van de rustig gelegen en onder architectuur aangelegde binnentuin, een oase in de binnenstad van Delft”, zegt Sten Karelse, directeur Ballast Nedam Development. 

Partner van het eerste uur
Wethouder gemeente Delft Martina Huijsmans: “Ballast Nedam Development is onze partner van het eerste uur in Nieuw Delft en realiseert een derde deel van Nieuw Delft. Ballast Nedam Development ziet haar lange adem beloond en neemt met Guldenwater direct het grootste project in Nieuw Delft in aanbouw.” 

Verkoop gestart, nog woningen beschikbaar
Het project Guldenwater in het Van Leeuwenhoekkwartier bestaat uit een vijftal gebouwen van verschillende architectuur, welke een gemeenschappelijke binnentuin omsluiten. De 177 nieuwe appartementen en 7 parkwoningen (7 eenheden) zijn ontworpen door FARO Architecten en MOKE Architecten. De grootte van de appartementen varieert tussen de 50 en 140 vierkante meter en de parkwoningen zijn circa 200 vierkante meter groot. Er zijn nog enkele appartementen en parkwoningen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met verkopende makelaar Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars. 

Beluchting grondlichaam langs Engelsestraat Lokaal nieuws maandag 08 oktober 2018

Beluchting grondlichaam langs Engelsestraat

Vanaf vandaag worden er werkzaamheden verricht op het grondlichaam langs de Engelsestraat. Het gaat om het aanbrengen van drains om de grondkwaliteit te verbeteren.

Vanaf vandaag - maandag 8 oktober - worden er werkzaamheden verricht op het grondlichaam langs de Engelsestraat. Het gaat om het aanbrengen van drains om de grondkwaliteit te verbeteren.

De drains worden om de 3 meter in het grondlichaam boven de spoortunnel geplaatst en steken aan de zijkanten uit. Op die manier wordt het zuurstofgehalte in het grondlichaam verhoogd. Dit is een van de maatregelen die nodig zijn om de grond een geschikte bodem te maken voor het toekomstige Van Leeuwenhoekpark. Het aanbrengen van de drains gebeurt nu, omdat dit niet meer mogelijk is zodra het terrein als bouw- en opslagterrein wordt ingericht. 

Werkzaamheden en planning
Het aanbrengen van de drains start maandag 8 oktober en duurt naar verwachting twee weken. Voor de werkzaamheden wordt een kraan ingezet die op het grondlichaam graafwerkzaamheden verricht.

Foto:  De Jong Luchtfotografie

Open dag Nieuw Delft afgelopen zaterdag goed bezocht Lokaal nieuws maandag 08 oktober 2018

Open dag Nieuw Delft afgelopen zaterdag goed bezocht

Op zaterdag 6 oktober vond de derde editie van Nieuw Delft Presenteert plaats. Zo’n 250 bezoekers bezochten de open dag op deze uitzonderlijk mooie najaarsdag.    

Afgelopen zaterdag opende Nieuw Delft haar deuren. Zo’n 250 bezoekers bezochten de open dag.

In de publiekshal van het Stadskantoor konden bezoekers alles te weten komen over de projecten en het woningaanbod in Nieuw Delft. Mensen konden het stationsgebied van de toekomst en The Student Hotel in 'virtual reality' bekijken en ontdekken aan de hand van maquettes. Ook konden bezoekers aanschuiven bij presentaties over het Van Leeuwenhoekpark, Park Spoorloos en 'Werken met een bouwgroep/samen je droomhuis bouwen in een CPO'.  

Exclusieve rondleidingen en zelf de bouwvelden verkennen
Op de open dag werden exclusieve rondleidingen georganiseerd naar Park Spoorloos, de Coendersbuurt en een woning uit een zelfbouwcollectief (CPO). Bezoekers konden ook zelf het projectgebied Nieuw Delf bezoeken, aan de hand van een vooraf uitgestippelde route. Onderweg kwamen bezoekers aan de hand van de routekaart langs verschillende tenten en infotorens (met een QR-code), waar men alles kon leren over de bouwplannen in Nieuw Delft.

Foto's: Vincent Basler

 

Vanaf donderdag 11 oktober: aangepaste situatie Ireneboulevard Lokaal nieuws maandag 08 oktober 2018

Vanaf donderdag 11 oktober: aangepaste situatie Ireneboulevard

Binnenkort gaat de bouw op veld 5 de hoogte in. In voorbereiding op deze nieuwe fase verandert deze week de verkeerssituatie op de Ireneboulevard: het fietspad en voetpad worden verlegd naar de autorijbaan.

Ten zuiden van de Ireneboulevard - op veld 5 bouwt ERA Contour een drietal gebouwen. De werkzaamheden aan de keldervloer zijn bijna afgerond en binnenkort gaat de bouw de hoogte in. In voorbereiding op deze nieuwe fase verandert deze week de verkeerssituatie op de Ireneboulevard. Deze nieuwe, tijdelijke verkeerssituatie wordt in de loop van donderdag 11 oktober ingesteld.

Voor een veilige uitvoering van de bouw wordt het fietspad aan de zuidkant van de Ireneboulevard verlegd. Fietsers kunnen gebruikmaken van een tijdelijk fietspad over een van de rijstroken van de Ireneboulevard. Hiervoor wordt de zuidelijke (auto)rijbaan versmald naar één rijstrook. Voor voetgangers is een tijdelijke route over de berm aangelegd. Zowel voetgangers als fietsers kunnen daarnaast gebruik blijven maken van het trottoir en fietspad aan de noordkant van de weg.

De aangepaste situatie duurt naar verwachting ongeveer een jaar. Tijdens de afronding van de bouw op veld 5 wordt de omliggende ruimte definitief ingericht. Daarna worden het fietspad en het trottoir weer opengesteld.

Duurzaam gebouwensemble
Tussen de Ireneboulevard en De Groene Haven ontwikkelt ERA Contour een gebouwensemble voor kenniswerkers. Het duurzame plan bestaat uit onder meer appartementen, gedeelde voorzieningen en kleinschalige commerciële units. Het project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft.

(Hei)werkzaamheden Nieuw Delft: veelgestelde vragen Lokaal nieuws maandag 08 oktober 2018

(Hei)werkzaamheden Nieuw Delft: veelgestelde vragen

De bouwwerkzaamheden in het stationsgebied zijn in volle gang. Naar aanleiding van vragen en meldingen uit de omgeving is een extra informatieavond ingelast op het Stadskantoor. De veelgestelde vragen - en de antwoorden erop - vindt u hier.

De heiwerkzaamheden in het stationsgebied zijn in volle gang. Naar aanleiding van vragen en meldingen uit de omgeving is een extra informatieavond ingelast op het Stadskantoor op 26 september 2018.

De vragen hadden betrekking op onder meer de planning van de heiwerkzaamheden, werktijden, regelgeving, heitechnieken en geluids- en trillingshinder. De meest gestelde vragen en de antwoorden erop zijn gebundeld in het document 'Veelgestelde vragen'. Daarnaast gaf Ballast Nedam West toelichting op de start van de bouw van Floris in de Coendersbuurt. Download hieronder het document en de presentaties die deze avond zijn gegeven:

Downloads bijeenkomst 26 september 2018

Veelgestelde vragen - bijeenkomst 26 september 2018  
Slides Nieuw Delft
Presentatie Ballast Nedam over bouw Floris

Let op: de planningen die zijn vermeld in bovenstaande documenten zijn indicatief en kunnen in de loop der tijd (sterk) veranderen.

Nieuw Delft zet deuren open op zaterdag 6 oktober Lokaal nieuws donderdag 27 september 2018

Nieuw Delft zet deuren open op zaterdag 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober opent Nieuw Delft haar deuren weer voor jong en oud met de derde editie van Nieuw Delft Presenteert. Deze keer kunt u zowel ‘binnen als buiten’ meer te weten komen over alle projecten en ontwikkelingen in de voormalige spoorzone. 

Op zaterdag 6 oktober opent projectorganisatie Nieuw Delft haar deuren weer voor het publiek met Nieuw Delft Presenteert 3. Jong en oud kan op deze open dag zowel binnen als buiten nader kennismaken met Nieuw Delft.

Uw bezoek start op het stadskantoor, op deze dag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Op het stadskantoor zijn onder meer medewerkers van Nieuw Delft, architecten, zelfbouwgroep GO Van Leeuwen en de partners Ballast Nedam Development, BPD en The Student Hotel (met Virtual Reality-bril) aanwezig om u meer te vertellen over hun plannen en het woonaanbod. U kunt de maquette bekijken en er zijn presentaties over het Van Leeuwenhoekpark, Park Spoorloos en ‘CPO/Werken met bouwgroepen is leuk’.

Zelfstandig wandelen door Nieuw Delft
U kunt op eigen gelegenheid via een vooraf uitgestippelde route een wandeling maken in Nieuw Delft. Onderweg vertellen onder meer Smit’s Bouwbedrijf en Vink Bouw (gebouw Antoni en drie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's) op veld 3), Pieter van Foreest (initiatief op veld 6) en Stebru (Superlofts in de Coendersbuurt) u graag meer over hun plannen. De route kunt u ophalen op het stadskantoor, met daarop de nummers van een project of initiatief. Ieder nummer heeft een eigen toren met informatie én een eigen QR-code. Om de QR-code te kunnen scannen, 'downloadt' u een QR-scanner in de appstore of scant u de QR-code met uw camera van uw telefoon of tablet. Op uw scherm verschijnt dan informatie over het bouwproject. Na uw wandeling zien we u weer graag terug op het stadskantoor. 

Kinderspeurtocht
Ook de kinderen kunnen zaterdag de bouwvelden verkennen! Voor hen is er een speurtocht uitgezet langs de route door Nieuw Delft. Haal de speciale kids-routekaart op in het stadskantoor en verzamel onderweg de letters. Missie volbracht? Lever je oplossing in en krijg een leuke prijs.

Presentaties en rondleidingen
Nieuw Delft organiseert ook exclusieve rondleidingen door de Coendersbuurt, Park Spoorloos en naar veld 3 waar zelfbouwgroep van Leeuwenhoek (CPO) hun appartementengebouw realiseert. Bent u geïnteresseerd in zo’n rondleiding, dan kunt u een mailtje sturen naar nieuwdelft@delft.nl. Het aantal beschikbare plekken per rondleiding is beperkt. De rondleidingen starten op het stadskantoor.    

Programma van Nieuw Delft Presenteert 3

09.45 uur: deuren open stadskantoor, ingang aan de Coenderstraat. 
10.15 – 10.45 uur: presentatie Van Leeuwenhoekpark op het stadskantoor door stedenbouwkundige Arjaan Hoogenboom (voor iedereen toegankelijk).
11.00 – 11.15 uur: presentatie Park Spoorloos op het stadskantoor door Mark Rotteveel, Koninklijke Ginkel Groep (voor iedereen toegankelijk, aansluitende rondleiding is exclusief, vooraf aanmelden). = VOL.
11.00 - 12.00 uur: rondleiding in Coendersbuurt door Jaap van den Bout (Palmbout Urban Landscapes) en Toos van Starrenburg (rondleiding is exclusief, vooraf aanmelden). = VOL
11.30 – 11.45 uur: presentatie over 'hoe leuk het is om met toekomstige bewoners samen te bouwen aan je droomhuis in een CPO'. Presentatie is op het stadskantoor door architect zelfbouwgroep Van Leeuwenhoek Liesbeth Janson (voor iedereen toegankelijk, aansluitende rondleiding is exclusief, vooraf aanmelden). Nog 10 plekken voor de rondleiding.   
12.00 – 12.30 uur: presentatie Van Leeuwenhoekpark op het stadskantoor door stedenbouwkundige Arjaan Hoogenboom (voor iedereen toegankelijk).  
 
12.30 - 13.30 uur: rondleiding in Coendersbuurt door Jaap van den Bout (Palmbout Urban Landscapes) en Toos van Starrenburg (rondleiding is exclusief, vooraf aanmelden). = VOL
12.45 – 13.00 uur: presentatie Park Spoorloos op het stadskantoor door Mark Rotteveel, Koninklijke Ginkel Groep (voor iedereen toegankelijk, aansluitende rondleiding is exclusief, vooraf aanmelden). = VOL
13.15 – 13.30 uur: presentatie over 'hoe leuk het is om met toekomstige bewoners samen te bouwen aan je droomhuis in een CPO'. Presentatie is op het stadskantoor door architect zelfbouwgroep Van Leeuwenhoek Liesbeth Janson (voor iedereen toegankelijk, aansluitende rondleiding is exclusief, vooraf aanmelden). Nog 8 plekken voor de rondleiding. 
14.00 uur: einde open dag.

Informatieavond Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen Lokaal nieuws maandag 24 september 2018

Informatieavond Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen

Nog op zoek naar een woning in Nieuw Delft? Met eventuele werkfunctie? Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen organiseert aanstaande woensdag 26 september een informatieavond over hun woon/werkaanbod.   

Aanstaande woensdag 26 september organiseert zelfbouwgroep GO Van Leeuwen een informatieavond over hun woon/werkaanbod. De avond begint om 19.30 uur in het Wijkcentrum de Wending aan de Raamstraat 67 in Delft.  

Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen
Aan de Nieuwe Gracht in het Leeuwenhoekkwartier heeft deze bouwgroep een optie kunnen nemen op een prachtige kavel van circa 17 meter breed. Een ideale plek voor 8 tot 12 ruime en zon-georiënteerde appartementen. De grootte en indeling van de appartementen zijn uiteraard volledig individueel invulbaar. Er is ruimte in het gebouw voor combinaties van wonen en werken.

Programma avond

1. Ontvangst en opening
2. Introductie initiatiefnemers en team
3. Kavelregels
4. Locatie
5. Toelichting op Definitief Ontwerp
6. Bouwgroepsproces
7. Planning
8. Keuzevrijheden
9. Duurzaam bouwen
10. Prijsvorming
11. Rondvraag

Graag van tevoren aanmelden als u naar de informatieavond komt via een mail aan m.gielens@live.nl

Meer weten?
Voor meer informatie over dit bijzondere project, klik hier.

Voobereidende werkzaamheden Floris gestart Lokaal nieuws maandag 24 september 2018

Voobereidende werkzaamheden Floris gestart

Deze week start Ballast Nedam West met de voorbereidende werkzaamheden voor project Floris. Daarmee begint de ontwikkeling van het laatste nieuwbouwproject in de Coendersbuurt.

Deze week start Ballast Nedam West met de voorbereidende werkzaamheden voor project Floris. Goed nieuws, want daarmee begint de ontwikkeling van het laatste nieuwbouwproject in de Coendersbuurt.  Floris bestaat uit 9 herenhuizen die worden gebouwd aan de Graaf Floriskade.

In de week van 24 september begint Ballast Nedam West met het aanbrengen van de bronnen. Vervolgens wordt de grond ontgraven tot de juist diepte. De aan- en afvoer van materiaal verloopt via de Van Bleyswijckstraat en de zuidkant van de Graaf Floriskade. Vooral tijdens de opbouw van de heistelling zullen er veel transportbewegingen plaatsvinden. Met name de heiwerkzaamheden - die naar verwachting in de 2e helft van oktober starten leveren geluids- en trillinghinder op. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Let op: afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan het voorkomen dat de planning nog wijzigt. Kijk voor de actuele planning op:  www.nieuwdelft.nl/werkzaamheden.

Nachtwerkzaamheden op veld 5 Lokaal nieuws maandag 24 september 2018

Nachtwerkzaamheden op veld 5

ERA Contour stort deze week de keldervloer van hun nieuwbouwproject op veld 5, bij De Groene Haven. In de nacht van 26 op 27 september wordt de vloer ‘gevlinderd’, wat gepaard gaat met geluidshinder. 

ERA Contour is volop aan het bouwen op Veld 5 in Nieuw Delft, nabij De Groene Haven. Deze week is zij toe aan het storten van de keldervloer. In de nacht van 26 op 27 september wordt de vloer aansluitend ‘gevlinderd’, wat gepaard kan gaan met geluidshinder. 

Op woensdag 26 september start ERA om 06.00 uur ’s ochtends met het storten van het beton voor de keldervloer. Nadat het beton gestort is, wordt de vloer afgewerkt met een methode die ‘vlinderen’ heet. Hiermee wordt de vloer zo vlak mogelijk gemaakt. Omdat dit alleen kan als het beton net gestort is, vindt het vlinderen in de nacht van 26 op 27 september. Dit zal naar verwachting tot donderdagochtend 07.00 uur duren.

Werkzaamheden
Het storten van de vloer gebeurt met een grote ploeg vakmensen en 2 pompinstallaties die constant bevoorraad worden door betonmixers. Na het storten moet de vloer, terwijl het beton nog nat is, worden afgewerkt. Dat gebeurt met vlindermachines; gemotoriseerde karretjes waar een soort propeller onder zit die de vloer gladstrijkt.

Hoeveel hinder kunt u verwachten?
Op de gebruikte apparatuur zitten geluid-reducerende voorzieningen waardoor u het kan ervaren alsof er een aantal auto’s door de straat rijden. Of en in hoeverre dit hinder oplevert verschilt per persoon: de een zal het geluid als vervelend ervaren, terwijl de ander er geen last van heeft. 

ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers
ERA Contour doet haar best om de overlast ook tijdens deze werkzaamheden tot een minimum te beperken en is aangesloten bij ‘Bewuste Bouwers’ (www.bewustebouwers.nl). Mocht u toch overlast ondervinden dan kunt u dit melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op telefoonnummer 0900-8243473. Daarnaast zijn de uitvoerders van ERA Contour overdag aanwezig en kunt u naar de bouwkeet gaan om uw vragen te stellen.

Bouw multifunctioneel Antoni nabij station Delft van start Lokaal nieuws dinsdag 18 september 2018

Bouw multifunctioneel Antoni nabij station Delft van start

Op maandag 17 september heeft wethouder Martina Huijsmans het startsein gegeven voor de bouw van het multifunctioneel gebouw Antoni. Antoni is het eerste nieuwbouwproject dat wordt gerealiseerd in het nieuwe stationsgebied in Delft.

Wethouder Martina Huijsmans gaf op maandag 17 september het startsein voor de bouw van het multifunctioneel gebouw Antoni. In het gebouw komt een breed aanbod aan voorzieningen, waaronder expositieruimtes, werkplekken, horeca en een ondergrondse fietsenstalling. Daarnaast bevat het gebouw woningen en een hotel. Antoni is het eerste nieuwbouwproject dat wordt gerealiseerd in het nieuwe stationsgebied in Delft. Naar verwachting is Antoni in 2020 gereed.

Tussen de Nieuwe Gracht en het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en pal naast het busplein bij station Delft verrijst Antoni. Antoni wordt een uniek gebouw waar wonen, ontmoeten, verbinden en beleven centraal staan. Een ontmoetings- en verblijfsplek pur sang, met een transparante plint die door zijn hoge, glazen gevel uitnodigt tot meedoen, meedenken, aansluiten en binnenkomen.

Living Lobby
In het gebouw komen een onderscheidend hotel met zo’n 80 kamers, een restaurant, flexibele werkplekken met ruimte voor starters en kleine bedrijven en een ingenieuze parkeervoorziening. En op de verdiepingen daarboven 28 compacte studio’s en 11 riante appartementen. In Antoni functioneert de Living Lobby 24/7 als het hart van het gebouw en als ontmoetingsplek in de buurt. De duurzaamheid van dit gebouw is ’state of the art’ qua materiaalgebruik, energievoorziening en flexibiliteit naar de toekomst en sluit naadloos aan bij de nieuwe duurzame initiatieven die in het gebouw plaatsvinden.

Openbare fietsenstalling
Onder het gebouw Antoni komt een derde openbare fietsenstalling in het stationsgebied voor zo’n 2.400 fietsen.  Eerder werden de stallingen onder het OV-plein en onder het park Spoorloos gerealiseerd met in totaal ruimte voor 7.700 fietsen. Na de eindoplevering van de nieuwe fietsenstalling (medio 2020) zijn er in totaal 10.100 plekken beschikbaar.

Partners en planning 
Het plan voor Antoni is ontworpen door architectenbureau Studioninedots. Het project wordt gerealiseerd door ontwikkel- en bouwcombinatie Smit’s Bouwbedrijf - Vink Bouw. De fietsenstalling onder Antoni wordt gefinancierd door ProRail namens het ministerie IenW, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. De NS beheert straks de fietsenstalling en ProRail en de gemeente Delft nemen het onderhoud ervan voor rekening. Antoni wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 opgeleverd.

Verkoop gestart
De verkoop van de studio’s en de appartementen is inmiddels gestart. Meer informatie over dit unieke plan is te vinden op www.woneninantoni.nl.
 

Foto 2: wethouder Martina Huijsmans geeft het startsein voor de bouw van het multifunctioneel gebouw Antoni. 

Start bouw 3 CPO's in van Leeuwenhoekkwartier Lokaal nieuws maandag 17 september 2018

Start bouw 3 CPO's in van Leeuwenhoekkwartier

Afgelopen donderdag 13 september is op feestelijke wijze de start van de bouw van drie CPO-projecten in het Van Leeuwenhoekkwartier gevierd.

Op een zonovergoten dag heeft Vink Bouw samen met drie CPO-groepen, collectief particuliere opdrachtgevers, de start van de bouw van drie kavels in het Leeuwenhoekkwartier (gelegen tussen de projecten Antoni en Guldenwater) gevierd. Drie totaal verschillende groepen met ieder een eigen ontwerp, waarin individuele wensen zijn verwerkt. In samenwerking met diverse partners bouwt en ontwikkelt Vink Bouw deze kavels.

Voor meer informatie, klik hier.

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV gaat door als Projectorganisatie Nieuw Delft Lokaal nieuws maandag 17 september 2018

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV gaat door als Projectorganisatie Nieuw Delft

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS) houdt binnenkort op te bestaan. Het college van B&W heeft dat op 11 september 2018 besloten.

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS) houdt binnenkort op te bestaan. Het college van B&W heeft dat op 11 september 2018 besloten. De BV, waarvan de gemeente Delft 100% eigenaar is, is op 5 oktober 2006 opgericht om namens de gemeente Delft de voorbereiding  en uitvoering van de (her)ontwikkeling  van het Spoorzonegebied  te realiseren.  Nu het spoorse deel van het project gereed is, worden de werkzaamheden voor de verdere ontwikkeling en realisatie van Nieuw Delft vanuit de gemeentelijke organisatie voortgezet. Directeur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV Isidoor Hermans verzorgt de verdere afwikkeling van de beëindiging van de BV.  De al bij OBS werkzaam zijnde manager gebiedsontwikkeling Ad Alderliesten stuurt per 11 september 2018 de Projectorganisatie Nieuw Delft aan.      

Projectorganisatie Nieuw Delft
Het team dat binnen OBS aan de realisatie van de drie nieuwe buurten in Nieuw Delft werkte, continueert,  op basis van de vraag-gestuurde ontwikkelstrategie, de werkzaamheden vanuit de Projectorganisatie Nieuw Delft . Binnen het team zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en inrichting van het gebied. De planning is dat Nieuw Delft in 2025 gereed is.

 

 

Nog woningen beschikbaar in appartementengebouw WeLoft Delft Lokaal nieuws donderdag 13 september 2018

Nog woningen beschikbaar in appartementengebouw WeLoft Delft

Misschien is een woning in het appartementen- gebouw WeLoft  Delft iets voor u? Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen of naar de informatieavond komen op 20 september.   

Vink Bouw is begonnen met de heiwerkzaamheden voor verschillende zelfbouwgroepen op veld 3, liggend tussen de projecten Antoni en Guldenwater. In het appartementengebouw van de zelfbouwgroep WeLoft Delft zijn nog een paar woningen vrij. Wilt u meer weten? Dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op donderdagavond 20 september tussen 17.00 - 19.00 uur op het kantoor van Q-makelaars aan de Papsouwselaan 474 in Delft.

Meer achtergrondinformatie over de woningen vindt u op de projectwebsite www.weloftdelft.nl 

Heiwerkzaamheden bij station Delft: vragenuurtje Lokaal nieuws vrijdag 31 augustus 2018

Heiwerkzaamheden bij station Delft: vragenuurtje

De komende periode voeren verschillende bouwbedrijven heiwerkzaamheden uit op veld 3. Dit kan hinder opleveren in en rond het stationsgebied. Elke woensdag van september kunt u in het stadskantoor terecht voor vragen of klachten.

We konden afgelopen maand al even wennen aan de bouwactiviteiten langs de Nieuwe Gracht: toen werden de eerste funderingspalen de grond in geboord. Vanaf vrijdag 31 augustus starten verschillende bouwbedrijven met de heiwerkzaamheden voor hun projecten. Dit kan de komende tijd voor geluids- en trillingshinder in en rond het stationsgebied zorgen.

In september organiseert Nieuw Delft daarom een wekelijks vragenuurtje. Hier kunt u terecht voor vragen of klachten over de werkzaamheden en de ontwikkeling van Nieuw Delft. Het vragenuur vindt plaats in de publiekshal van het Stadskantoor (Stationsplein 1, Delft) op de volgende data:

Woensdag 5 september 12.00 – 13.00 uur
Woensdag 12 september 12.00 – 13.00 uur
Woensdag 19 september 12.00 – 13.00 uur
Woensdag 26 september 12.00 – 13.00 uur

Het kan voorkomen dat we uw vragen niet ter plekke kunnen beantwoorden, in dat geval komen we zo snel mogelijk terug met een reactie. Bent u verhinderd tijdens het spreekuur? Het is ook altijd mogelijk om een afspraak buiten deze tijden te maken. Neem hiervoor contact op met informatiecentrum Delft Bouwt, telefonisch te bereiken via 015 – 260 2611 (ma t/m do 10–17u, vrijdag 10–14u) of per mail via delftbouwt@delft.nl.

Park Spoorloos: de achtertuin van het stationsgebouw Lokaal nieuws vrijdag 17 augustus 2018

Park Spoorloos: de achtertuin van het stationsgebouw

Achter het monumentale stationsgebouw is de Koninklijke Ginkel Groep bezig met de aanleg van Park Spoorloos. De eerste contouren zijn al zichtbaar, maar hoe ziet het er straks uit als het af is? Lees hier meer over het ontwerp.

Over een paar maanden kunnen we in Nieuw Delft genieten van een gloednieuw parkje. Achter het monumentale stationsgebouw is de Koninklijke Ginkel Groep bezig met de aanleg van ‘Park Spoorloos’. De eerste contouren zijn al zichtbaar, maar hoe ziet de stationstuin er straks uit als hij af is? We vroegen het aan Pia Kolfschoten, die als landschapsarchitecte aan het ontwerp werkte.

“De uitgangspunten voor het ontwerp hebben we samen met omwonenden bepaald. Wat voor plek moet het worden, wat moet je er kunnen doen?” zegt Pia. “Het nieuwe stationsgebied is een vrij ‘stenige’ omgeving. Een groene inrichting was daarom belangrijk. Bovendien moest de stationstuin een fijne verblijfsplek worden voor de stad, waar iedereen kan komen om te zitten, lezen of op de trein te wachten.”

Beplantingsplan
Wie door de bouwschuttingen van het park spiekt krijgt al een aardige indruk van de indeling van het park. Voor de zomer zijn de randen van de groenelementen geplaatst. “Om het een echte verblijfsplek te maken, hebben we een onderlaag van groenvakken gemaakt met randen waar je op kan zitten,” aldus Pia. “De losse ontspannen vormgeving vormt een mooi contrast met de rest van de spoorzone, waar vooral strakke patronen te zien zijn.”

De groene onderlaag wordt verder ingevuld met vaste planten, klimplanten en bomen. De Ginkel Groep stelt op dit moment het beplantingsplan voor het park samen. “Daarin komt veel variatie in kleur, blad en bloeiseizoen. Ook kiezen we voor planten die aantrekkelijk zijn voor bloemen en bijen.”

Pergola
Blikvanger is de stalen pergola, die een paar weken geleden werd geplaatst aan de kant van de Coenderstraat. Deze wordt straks begroeid met klimplanten. “De pergola vormt echt de entree van het park. Bovendien zochten we een manier om het monumentale stationsgebouw weer 'aan de weg te zetten'. Vanaf de Coenderstraat gezien ligt het stationsgebouw hoger en wat naar achteren: daardoor valt het minder op vanaf de straat, zeker als de gebouwen langs de Nieuwe Gracht er straks staan. De pergola vestigt extra aandacht op het gebouw.”

Verwijzingen
Park Spoorloos komt te liggen op de plek waar vroeger de perrons van station Delft lagen. Niet alleen de naam herinnert aan die vroegere functie, maar ook in het ontwerp zitten verwijzingen naar het spoor. "Zo zijn de randen van de groenvakken gemaakt van cortenstaal, wat doet denken aan een roestig treinspoor. Het grind op de wandelpaden is geïnspireerd op het ‘split’ onder de treinrails en er worden zelfs spoorstaven in verwerkt. En de pergola: doet die niet een beetje denken aan de bovenleiding van het spoor?"

Planning
Op dit moment is de Ginkel Groep bezig de trappen naar het park en de paden aan te leggen. In oktober volgt het natuursteen aan de kant van het monumentale stationsgebouw. Rond die tijd wordt ook de beplanting aangebracht, zodat het park naar verwachting eind oktober klaar is.

De ecotoren op het werkterrein van Nieuw Delft Lokaal nieuws woensdag 15 augustus 2018

De ecotoren op het werkterrein van Nieuw Delft

Op het werkterrein van Nieuw Delft staat sinds enige tijd een opvallend, zwart object. Waar is het voor en waarom staat het daar? Indebuurt Delft vroeg ons om uitleg.

Op het werkterrein van Nieuw Delft staat sinds enige tijd een bijzonder object: een bochtig, stalen frame met een gebouwtje in het midden. Waar is het voor en waarom staat het daar? Indebuurt Delft vroeg ons om toelichting en plaatste er een artikel over. Hieronder delen we het antwoord:

Onder wat nu de bouwlogistieke zone van Antoni, de zelfbouwwoningen en Guldenwater is, rijden dagelijks tot wel 300 treinen per dag door de spoortunnel. Het zwarte bouwwerk dat voor de zomer verscheen is onderdeel van die tunnel. Op deze plek zit namelijk een Rook- en Warmte Afvoerinstallatie (RWA-installatie). Mocht er brand ontstaan in de spoortunnel, wordt rook en warmte afgevoerd met behulp van deze uitblaasvoorziening.

Over een aantal jaar wordt het Van Leeuwenhoekpark gefaseerd aangelegd bovenop de tunnel. Omdat de uitblaasvoorziening dan onderdeel is van het park, heeft LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten de omkleding ontworpen. De zogenaamde 'ecotoren' blijft er niet zo uitzien waneer deze straks in het park ligt. De constructie krijgt een begroeiing van klimrozen, waardoor het idee van een groen prieeltje ontstaat dat goed in de omgeving past.

Bekijk de foto's voor een impressie:

Zonnebloemen op veld House of Delft Lokaal nieuws dinsdag 14 augustus 2018

Zonnebloemen op veld House of Delft

Het begon met één zonnebloem, maar de afgelopen weken zijn er wel honderden uitgekomen. Na het succes van het tulpen dit voorjaar zaaide Stichting DelftBloeit voor de tweede keer een bloemenveld in naast station Delft.

Na het succes van het tulpenveld eerder dit jaar, heeft Stichting DelftBloeit het veld aan de noordkant van station Delft opnieuw in een bloemenzee veranderd. Op het braakliggende veld waar binnenkort House of Delft wordt gerealiseerd, zijn de afgelopen weken honderden zonnebloemen opgekomen.

Niet gemakkelijk
De droogte heeft het de planten niet gemakkelijk gemaakt. Wekenlang bleef het dan ook spannend of ze uit zouden komen. Simon Huiberts, oprichter en bestuurslid van Stichting DelftBloeit, wachtte dan ook niet op regen. Hij leende een sproei-installatie van Duurzaamheidscentrum De Papaver en zette die aan het werk. “Dat was een heel gedoe”, vertelt Simon. “Je moet uren sproeien per plek en het veld is groot. Ik zette hem dus ’s avonds aan en zette ’s nachts een paar keer de wekker om de sproeier te verplaatsen.” 

Gestolen
Helaas bleek het te optimistisch om de installatie aan zijn lot over te laten: op een ochtend kwam Simon terug en was de pomp gestolen. “Toen wist ik het ook even niet meer”, verzucht Simon. “Je doet zo je best, maar als alles tegenzit is het lastig optimistisch te blijven.” Gelukkig lukte het hem de pomp te vervangen én viel er af en toe een voorzichtige bui. Dat deed de bloemen goed: eind juli kwam de eerste zonnebloem tevoorschijn. Wat een opluchting! Een week later bleek het harde werk en doorzettingsvermogen niet voor niets te zijn geweest: aan alle kanten komen de bloemen uit en nu staat het veld vol in bloei.

20.000 pitten
Begin juni plantte DelftBloeit 20.000 zonnebloempitten aan de noordzijde van station Delft. De Stichting wil de Delftse binnenstad vergroenen en verbloemen. Met name (tijdelijk) braakliggende terreinen zijn hier geschikt voor: het is tenslotte in ieders voordeel als deze er groener uitzien. Intussen maakt DelftBloeit alweer plannen voor het volgende veld. Of het weer tulpen worden, en waar? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Facebook of de website van DelftBloeit.

Laatste appartement verkocht op Kavel Special Urban Villa Lokaal nieuws dinsdag 07 augustus 2018

Laatste appartement verkocht op Kavel Special Urban Villa

Bouwgroep van Leeuwenhoek realiseert een kleinschalig appartementengebouw met 8 appartementen en een atelier/praktijkwoning op de 'kavel special Urban Villa' op veld 3. Het laatste appartement in dit gebouw is verkocht!

Op de 'Kavel VLK Special: Urban Villa’ realiseert Bouwgroep van Leeuwenhoek een kleinschalig appartementengebouw met 8 appartementen en een atelier/praktijkwoning. Als bijzonderheid realiseren zij voor gemeenschappelijk gebruik op de hoogste woonlaag een studio met een royaal dakterras. Het appartementengebouw ligt op veld 3 naast Antoni in Nieuw Delft. Er was nog een hoekappartement in dit gebouw beschikbaar op de eerste verdieping maar deze is inmiddels verkocht.

 

 

Vrijwilligers gezocht! Help jij mee aan klimaatonderzoek? Lokaal nieuws dinsdag 07 augustus 2018

Vrijwilligers gezocht! Help jij mee aan klimaatonderzoek?

TU Delft is op zoek naar bewoners of bedrijven rond het toekomstige Van Leeuwenhoekpark die meetinstrumenten in hun woning of onderneming willen laten plaatsen.

Begin augustus kon je er alles over lezen op onze website en het AD: het Van Leeuwenhoekpark wordt een laboratorium voor klimaatonderzoek. Na de zomerperiode wil TU Delft meetinstrumenten plaatsen op de toekomstige locatie van het park. Op diverse punten in en rond het park worden dan klimaataspecten zoals windsnelheid en luchttemperatuur gemeten. Als het park is aangelegd worden die metingen voortgezet. Zo verkrijgen we inzicht in de effecten van een groene zone in een stedelijke en overwegend stenige omgeving. Bekijk voor meer informatie over de plannen van TU Delft en OBS voor het Van Leeuwenhoekpark het interview op AD.nl.

Vrijwilligers gezocht!
Woon jij rond het toekomstige Van Leeuwenhoekpark, bijvoorbeeld in de Engelsestraat of de Coendersbuurt? TU Delft is nog op zoek naar bewoners of bedrijven die meetinstrumenten in hun woning of onderneming willen voor binnen-metingen. De meetinstrumenten worden momenteel nog ontwikkeld, maar naar verwachting hebben ze het formaat van een hand, zijn ze gebruiksvriendelijk en overal te plaatsen.

Interesse?
Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar: M.M.E.Pijpers-vanEsch@tudelft.nl.

 

Toekomstig Van Leeuwenhoekpark wordt laboratorium voor klimaatonderzoek Lokaal nieuws maandag 30 juli 2018

Toekomstig Van Leeuwenhoekpark wordt laboratorium voor klimaatonderzoek

Na de zomerperiode worden meetinstrumenten voor klimaatonderzoek geplaatst op de toekomstige locatie van het Van Leeuwenhoekpark in Nieuw Delft. Lees het verhaal hierachter...

Na de zomerperiode worden meetinstrumenten voor klimaatonderzoek geplaatst op de toekomstige locatie van het Van Leeuwenhoekpark in Nieuw Delft. Waarom eigenlijk? We vragen het aan Isidoor Hermans (projectdirecteur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft) en Marjolein Pijpers-Van Esch (assistant professor bij de TU Delft).        

Hermans opent: “In het nieuwe stadsgebied Nieuw Delft komt het Van Leeuwenhoekpark letterlijk op het dak van de spoortunnel. Het park begint bij het Centraal Station Delft en loopt door tot Leeuwenstein. Een gebied van ongeveer 2,5 hectare, gemiddeld 40 meter breed en 600 meter lang. Bij de aanleg van het park wilden we uiteraard het thema innovatie terug laten komen. Het was Marjolein Pijpers-Van Esch van de TU Delft die voorstelde om van het toekomstige park een ‘laboratorium voor klimaatonderzoek’ te maken.”

“Elk jaar zijn er hitterecords”, vult Pijpers-Van Esch aan. “De warme zomerse dagen van nu zijn straks normale zomers en over vijftig tot honderd jaar koele zomers. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de gezondheid van fysiek kwetsbare groepen zoals ouderen en baby’s, het toerisme en het algemene welzijn van de stedelijke bevolking. Tegelijkertijd veroorzaakt hitte bijvoorbeeld uitzettingsproblemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur en beïnvloedt het de waterkwaliteit- en kwantiteit.”

Anticiperen op hittestress en wateroverlast
Hermans: “De stad Delft kan, met name ’s nachts, zeker tien graden warmer worden dan het buitengebied. Op deze hittestress én de mogelijke wateroverlast zal de stad Delft zich beter moeten voorbereiden. In Nieuw Delft wordt daar al rekening mee gehouden, door onder meer het groen in de openbare ruimte en het Park Spoorloos en over een aantal jaren het Van Leeuwenhoekpark zijn verkoelende werk te laten doen. Ook het water in de Nieuwe Gracht werkt straks verkoelend en er wordt regenwater opgevangen op gebouwen en vertraagd afgevoerd.”

Pijpers-Van Esch vervolgt: “Het park, liggend op nagenoeg het warmste plekje in Delft, wordt een laboratorium voor klimaatonderzoek. Om dit te realiseren hebben we al in de ontwerpfase van het park advies mogen gegeven en gerekend aan het ontwerp hoe het presteert als er een hittegolf is. Enkele plekken in het park zijn nog ‘minder comfortabel’. Hiervoor proberen we nog oplossingen te vinden in het Definitief Ontwerp voor de start van de uitvoering.” 

Starten met meten
“Na de zomer gaan we de meetstations plaatsen op de geplande locatie van het park. Op diverse punten in en rond het park worden dan klimaataspecten als windsnelheid en luchttemperatuur gemeten. Als het park is aangelegd, worden die metingen voortgezet en zo wordt inzicht verkregen in de effecten van een groen gebied in een overwegend 'stenige stedelijke omgeving’. We weten best veel over wat sommige maatregelen doen, zoals de schaduw van bomen en gebouwen, de wind en een fontein, maar elke plek is uniek. Dat maakt ‘meten en erop anticiperen’ zo interessant voor ons.”

Hermans vertelt: “Met de instrumenten die na de zomer worden geplaatst, meet de TU Delft gedurende de komende vijf tot tien jaar of de eerder gemaakte berekeningen kloppen en bekijkt welke plekken in het park het goed en welke het minder goed doen. Bij het onderhoud van het park kan de gemeente dan verbeteringen doorvoeren. Die weerstations zijn overigens innovatief, hufterproof, betaalbaar en worden echte eyecatchers in het park.” 

“Straks zijn we door het ‘lab’ instaat in het park en de stad Delft beter in te spelen op klimaatveranderingen. Tegelijkertijd is het Van Leeuwenhoekpark voor ons de ‘proeftuin van Nederland’. Wat wij daar leren, kunnen we in de toekomst elders in parken en andere openbare ruimten zoals pleinen en woonstraten inzetten”, aldus Pijpers-Van Esch.

Uniek in Nederland en daarbuiten
“Het is en blijft een bijzonder project omdat wij al vanaf het begin aan tafel zitten met het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft. OBS hanteert een vooruitstrevende aanpak en kiest er bewust voor een duurzaam en toekomstbestending stukje stad op te leveren met een stadspark voor iedereen. Parken hebben al eeuwenlang de functie dat zij voor verkoeling in de stad zorgen. Maar daar echt het maximale uithalen door de combinatie van slim ontwerp, rekenen, meten en waar mogelijk aanpassingen doen, dat is nieuw in Nederland en misschien zelfs wel in de wereld”, besluit Pijpers-Van Esch. 

Voor meer informatie over het Van Leeuwenhoekpark klik hier.

Bouw Van Leeuwenhoekkwartier rond station Delft van start Lokaal nieuws vrijdag 27 juli 2018

Bouw Van Leeuwenhoekkwartier rond station Delft van start

Deze zomer start rond station Delft de bouw van Antoni, Guldenwater en diverse zelfbouwwoningen. De eerste heipalen gaan begin augustus de grond in.

Deze zomer start rond station Delft de bouw van het noordelijk deel van het Van Leeuwenhoekkwartier: een van de drie nieuwe stadsbuurten in Nieuw Delft.  Daarmee krijgt het nieuwe stationsgebied van Delft na bijna tien jaar werk aan de spoorzone - de komende jaren écht vorm. De eerste heipalen gaan begin augustus de grond in.

De noordelijke helft van het Van Leeuwenhoekkwartier wordt stapsgewijs ontwikkeld. Deze zomer start als eerst de bouw langs de Nieuwe Gracht, naast het voormalig stationsgebouw van Delft. Op deze plek worden Antoni, verschillende zelfbouwprojecten en de woningen en appartementen van Guldenwater gerealiseerd.

Start heiwerkzaamheden
Deze week zijn de voorbereidingen voor het heiwerk begonnen. Vanaf 6 augustus gaan de eerste heipalen de grond in. Dit is enkele weken vroeger dan verwacht, als gevolg van de gewijzigde beschikbaarheid van heistellingen voor project Antoni. Omdat de aannemer de heipalen in de eerste weken echter zal boren in plaats van slaan, is de verwachte hinder in augustus beperkt. Vanaf 27 augustus worden de heipalen wel geslagen, wat meer hinder kan opleveren.

Hinder en planning
Hoewel de aannemers waar mogelijk de overlast proberen te beperken, kunnen de werkzaamheden voor geluids- en trillinghinder zorgen. Directe omwonenden ontvangen hier meer informatie over. De aan- en afvoer van bouwmateriaal verloopt voornamelijk via de Ireneboulevard en voor een deel via de Nieuwe Gracht. Het heiwerk is naar verwachting in november klaar: daarna volgen de fundering en ruwbouw. 

Van Leeuwenhoekkwartier
Het Van Leeuwenhoekkwartier de grootste van de drie buurten van Nieuw Delft - omvat onder meer station Delft en grenst in het noorden aan de historische binnenstad. Hier ontstaat de komende jaren een levendig stationsgebied met groene verblijfsplekken en bijzondere gebouwen, zoals Antoni, House of Delft en The Student Hotel. De mix van woningen, werkplekken, start-ups, horeca, cultuur en groen maakt dat er voor iedereen iets te doen is.

Vragen of klachten over de werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via nieuwdelft@delft.nl of 015 - 260 26 11. Na de zomervakantie organiseren we bovendien spreekuren waar omwonenden en geïnteresseerden terecht kunnen met hun vragen. Deze kondigen we aan via deze website en social media.

Nog enkele studio's beschikbaar Lokaal nieuws maandag 09 juli 2018

Nog enkele studio's beschikbaar

Na een gezellig drukke start verkoop, zijn de afgelopen twee maanden de meeste optiegesprekken met succes afgerond. Wil jij hier nog bij horen, reageer dan snel, want we hebben nog enkele studio's beschikbaar!

De studio's in Antoni zijn gezellige, compacte appartementen met een woonoppervlakte tussen de 30 en 40 m2, met uitzicht op het park of op het binnenhof. Een fijne bijkomstigheid; de studio's zijn allemaal compleet afgebouwd, inclusief sanitair, tegelwerk, keuken en wand-, vloer- en plafondafwerking! In de Start Smart showroom kun je kiezne tussen vijf woonstijlen en drie upgrades. Je eigen stijl zit er dus altijd bij.

Wil jij wonen in Antoni? Neem dan contact met ons op!

Project Spoorzone belandt in de eindfase Lokaal nieuws maandag 09 juli 2018

Project Spoorzone belandt in de eindfase

De werkzaamheden in de Spoorzone zitten er bijna op. Nieuw Delft dendert ondertussen door.  

Vorige week vond de laatste oplevering van Combinatie CrommeLijn (CCL) plaats voor het project Spoorzone Delft. Een contractuele mijlpaal, waarmee de opdrachtgevers van het project – ProRail, Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft en Gemeente Delft – tekenen voor de aanvaarding van het werk van CCL. Het project Spoorzone zorgde er onder meer voor dat de trein ondertunneld werd en er een nieuw stadskantoor en station kwam in Delft.

Verder bouwen aan Delft
Tot en met 2025 bouwen andere partijen in het voormalige spoorzonegebied verder aan het stadsdeel Nieuw Delft. Eerder werden studentenhuisvestingscomplex X-Ray, scholencombinatie Delfland en gedeelte van de Coendersbuurt al opgeleverd. Inmiddels zijn ook de eerste bouwactiviteiten aan de zuidkant van het station gestart.

Nog enkele studio's beschikbaar in Antoni Lokaal nieuws donderdag 05 juli 2018

Nog enkele studio's beschikbaar in Antoni

Vlakbij het station Delft verrijst straks Antoni. Antoni wordt een uniek gebouw: hier  staan wonen, ontmoeten, verbinden, beleven en verblijven centraal. In dit gebouw zijn nog enkele studio’s te koop.

Tussen de Nieuwe Gracht en het toekomstige Van Leeuwenhoekpark, op de hoek van het busplein bij station Delft verrijst straks Antoni. Antoni wordt een uniek gebouw: hier  staan wonen, ontmoeten, verbinden, beleven en verblijven centraal. In dit gebouw zijn nog enkele studio’s te koop.

Klik hier voor meer informatie.

Nog enkele woningen beschikbaar in project Guldenwater Lokaal nieuws dinsdag 03 juli 2018

Nog enkele woningen beschikbaar in project Guldenwater

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar in het project Guldenwater. De woningen komen op een toplocatie. Dichtbij de historische binnenstad en het station.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar in het project Guldenwater. De woningen komen op een toplocatie. Dichtbij de historische binnenstad en het station. De woningen worden standaard gasloos en dus ‘all electric’ uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met makelaar Van Silfhout & Hogetoorn op  tel. 015 - 2125 288.

Project Guldenwater
Guldenwater is een verwijzing naar de rijke geschiedenis van Delft. Het noordelijk deel van de Van Leeuwenhoeksingel werd in het verleden namelijk Gulde(n)water genoemd. Onder diezelfde naam worden nu 7 grondgebonden parkwoningen en 177 appartementen gerealiseerd. Alle parkwoningen en 41 appartementen worden te koop aangeboden. De overige appartementen zijn bestemd voor de vrije huursector. Gisteren startte Ballast Nedam Development met het aanbrengen van bronnen voor een aardewarmtesysteem. De werkzaamheden worden verricht in voorbereiding op de bouw van Guldenwater.  

Meer informatie
Raadpleeg www.guldenwater.nl

 

Project Floris: alle woningen onder optie Lokaal nieuws dinsdag 03 juli 2018

Project Floris: alle woningen onder optie

In de Coendersbuurt worden 9 royale herenhuizen gerealiseerd door Ballast Nedam Development. Alle woningen zijn inmiddels onder optie.

Ballast Nedam Development realiseert in de Coendersbuurt aan de Graaf Floriskade 7 herenhuizen. En aan de Gravin Margarethastraat, direct om de hoek, komen nog eens 2 herenhuizen. Alle woningen zijn inmiddels onder optie.

Iedere woning kent een individueel ontworpen gevel en hebben ieder een eigen karakteristieke uitstraling. Verschillen zijn er in de plattegronden, de verdiepingshoogtes, het ontwerp en materiaalgebruik van de gevels en de mogelijkheden voor een vide. Eén woning is zelfs uitgerust met een levende groene gevel.

Meer informatie: www.floris-delft.nl

 

'Hoogste punt' bij renovatie voormalig stationsgebouw bereikt Lokaal nieuws maandag 02 juli 2018

'Hoogste punt' bij renovatie voormalig stationsgebouw bereikt

Vorige week vierden aannemer du Prie Bouw en Ontwikkeling en eigenaar van het gebouw Open Development de mijlpaal dat de bouw en restauratiewerkzaamheden van het dak van het voormalig stationsgebouw zijn afgerond.

Het voormalig stationsgebouw wordt momenteel gerenoveerd. Vorige week vierden aannemer du Prie Bouw en Ontwikkeling en eigenaar van het voormalig stationsgebouw Open Development de mijlpaal dat de bouw en restauratiewerkzaamheden van het dak van het voormalig stationsgebouw afgerond zijn. De herstelwerkzaamheden van het zinken dak liepen voorspoedig. Binnenkort start du Prie met de 'droge afbouw'. De hoogste daken zijn compleet vernieuwd en kunnen weer 133 jaar (1885 - 2018) mee. Gebruikelijk in de bouwwereld is om het 'hoogste punt' middels pannenbier te vieren; maar het hoogste punt van het monumentale gebouw werd al in 1885 bereikt. De vlaggen werden dan ook symbolisch gehesen.

Pavarotti open in oktober 2018
Het voormalig station krijgt haar publieksfunctie weer terug. De voormalige stationshal wordt een horecagelegenheid (restaurant en wijnbar Pavarotti) met terras in het park Spoorloos. De eerste verdieping van het gebouw wordt getransformeerd tot een drietal loft-kantoorruimten. Het Rijksmonument ligt op een cruciale plek in de stad Delft, direct naast het nieuwe station Delft, grenzend aan park Spoorloos en het toekomstige Van Leeuwenhoekpark en vlakbij de historische binnenstad. Het is de ambitie om het getransformeerde gebouw in de herfst van 2018 haar deuren te laten openen. De kantoren worden naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 in gebruik genomen.

 

 

 

 

Boren bronnen Guldenwater van start Lokaal nieuws vrijdag 29 juni 2018

Boren bronnen Guldenwater van start

In juli en augustus wordt op veld 3 gestart met het aanbrengen van bronnen voor een aardewarmtesysteem, in voorbereiding op de bouw van Guldenwater.

Maandag 2 juli wordt op veld 3 gestart met het aanbrengen van bronnen voor een aardewarmtesysteem. De werkzaamheden worden verricht in voorbereiding op de bouw van Guldenwater. Het boren van de bronnen duurt ongeveer 8 à 9 weken en levert naar verwachting geen overlast op.

Guldenwater wordt gerealiseerd op de kop van veld 3, grenzend aan de Nieuwe Gracht, de Westlandseweg en het toekomstig Van Leeuwenhoekpark. Het nieuwbouwproject bestaat uit de ontwikkeling van 177 fraaie appartementen en 7 royale parkwoningen.

Werkzaamheden Nieuwe Gracht hervat Lokaal nieuws vrijdag 22 juni 2018

Werkzaamheden Nieuwe Gracht hervat

De aanleg van de Nieuwe Gracht zuid en de watergang in de Industriestraat worden volgende week hervat. In maart werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd vanwege aangetroffen verontreinigingen.

De aanleg van het zuidelijk deel van de Nieuwe Gracht en de watergang in de Industriestraat worden volgende week hervat. In maart werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd omdat er onvoorziene verontreiningen waren aangetroffen in het werkgebied. Inmiddels is de verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd.

Nieuwe planning
In de week van 25 juni worden de werkzaamheden aan de kademuur van de Nieuwe Gracht hervat.. Vanaf 2 t/m 13 juli worden de damwanden van de kademuur in de Industriestraat aangebracht. Hoewel de aannemer de overlast tot een minimum probeert te beperken, kan vooral het aanbrengen van de damwanden gepaard gaan met enige geluidshinder en trillingsoverlast. De actuele planning is als volgt:

Juni t/m juli 2018 – Intrillen van damwanden voor de Nieuwe Gracht en heien van buispalen achter de damwanden. Dit kan gepaard gaan met geluidshinder en trillingen.
Augustus t/m september  2018 – Aanbrengen van betonbalk op damwand.
Oktober t/m november 2018  – Aanbrengen metselwerkschorten d.m.v. een kraan.
December 2018  –  Ontgraven Nieuwe Gracht Zuid met verbinding van Westlandseweg tot Engelsestraat.

Overige werkzaamheden veld 8
Op dit moment wordt gewerkt aan het vervangen van de riolering in de Nijverheidsstraat en Fabriekstraat. Daarom zijn de Fabrieksstraat en de Nijverheidsstraat gedeeltelijk afgesloten. Tevens wordt in de komende weken door Stedin het oude transformatorhuisje gesloopt. Ook dit kan gepaard gaan met enige geluidsoverlast. De werkzaamheden naast het parkeerterrein van de Aldi worden volgende week afgerond.

Lees hier meer over de werkzaamheden van veld 8

Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen zoekt nog leden Lokaal nieuws dinsdag 19 juni 2018

Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen zoekt nog leden

Naast de projecten Antoni en Guldenwater, vlakbij het station, realiseert Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen een kleinschalig appartementengebouw. De bouwgroep zoekt nog leden.

Tussen de projecten Antoni en Guldenwater, vlakbij het station en aan de Nieuwe Gracht, realiseert Zelfbouwgroep GO Van Leeuwen een kleinschalig appartementengebouw. De bouwgroep zoekt nog leden.

De bouwgroep heeft een optie kunnen nemen op een prachtige kavel van circa 17 meter breed. Een ideale plek voor ruime en zon-georiënteerde appartementen. De grootte en indeling van de appartementen zijn uiteraard volledig individueel invulbaar. Er is plaats voor circa 8-12 appartementen. De bouwgroep biedt de mogelijkheid 'voor combinaties van wonen en werken'.

Sluit je aan!
De bouwgroep krijgt deskundige begeleiding van architect Sophie Valla en procesbegeleider Maikel Gielens. Nieuwsgierig? Interesse? Neem dan contact op met Maikel Gielens voor meer informatie: e-mail: m.gielens@live.nl of tel.: 06-5366 6132.

 

 

 

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Delft.

Aanmelden