Lokaal nieuws donderdag 13 december 2018 Bron: Nieuw Delft

Bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' vastgesteld

Op donderdag 29 november is het bestemmingsplan ‘Nieuw Delft zuidelijke velden’ unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De documenten liggen vanaf vandaag ter inzage.

Op donderdag 29 november is het bestemmingsplan ‘Nieuw Delft zuidelijke velden’ unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf vandaag ter inzage.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de raad twee moties aangenomen, namelijk: ‘Alternatieve Wijkontsluiting Delftzicht’ en ‘Fiets en voetganger gelijkwaardig betrekken bij planvorming’. Lees hier meer over de raadsvergadering en de aangenomen moties.

Terinzagelegging en beroep
Het bestemmingsplan ligt vanaf vandaag ter inzage bij het Klant Contact Centrum van gemeente Delft en is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Naar indieners van zienswijzen is hierover een brief verstuurd. Van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 januari is het onder voorwaarden mogelijk om in beroep te gaan tegen het raadsbesluit. Meer informatie over het inzien van de stukken bij het KCC en het instellen van een beroep vindt u hier.

Vervolg
Na afloop van de beroepstermijn – op 25 januari 2019 – treedt het bestemmingsplan in werking en vervangt dit het oude bestemmingsplan Spoorzone. Bouwplannen worden vanaf dat moment getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure contact op met het Klant Contact Centrum van gemeente Delft via het telefoonnummer 14 015.

Meer weten over Nieuw Delft

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Delft.

Aanmelden