Lokaal nieuws donderdag 08 november 2018 Bron: Nieuw Delft

Bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' voorgelegd aan raad

Het bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' is voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt naar verwachting eind november behandeld. Het bestemmingsplan en de Nota Zienswijzen zijn online te raadplegen.

Het college heeft besloten het bestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind november behandeld. Het bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en de Nota Zienswijzen zijn online te vinden.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' lag van 21 december 2017 t/m 31 januari 2018 formeel ter inzage. In deze periode is een inloopavond gehouden en zijn verschillende zienswijzen ingediend. Een aantal van deze zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan en Nota zienswijzen online 
De aanpassingen in het bestemmingsplan zijn inmiddels afgerond en de bijbehorende onderzoeken zijn opnieuw uitgevoerd. De binnengekomen zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota Zienswijzen. U kunt de stukken inzien op deze pagina van de website ris.delft.nl. Alle bijlagen bij het bestemmingsplan, zoals de onderzoeksrapporten, zijn te vinden op www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden onder het kopje ‘Bijlagen bestemmingsplan’.

Vervolgproces en vaststelling
Het bestemmingsplan en de Nota zienswijzen zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad is het bevoegde orgaan om het bestemmingsplan vast te stellen. Naar verwachting behandelt de raad het bestemmingsplan op 29 november 2018. De gemeenteraad kan besluiten het plan eerst te bespreken in de raadscommissie. Als dat zo is, bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan waarschijnlijk in de raadscommissie Ruimte en Verkeer van 20 november 2018. U kunt daarbij aanwezig zijn en, als u dat wilt, inspreken. Voor dat laatste meldt u zich van te voren aan bij de commissiegriffier: de heer P.J.M. van der Valk, per email griffie@delft.nl.  

Meer informatie
De agenda van een raadscommissie-vergadering wordt het weekend vóór een vergadering op de website ris.delft.nl gepubliceerd. Heeft u vragen over of en wanneer de raadscommissie het bestemmingsplan bespreekt? Dan kunt u terecht bij de commissiegriffier via bovengenoemd adres.

Meer weten over Nieuw Delft

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Delft.

Aanmelden